Euroscola - konkurs dla młodzieży


Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów w wieku 16-18 lat, w którym nagrodą jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.


Z powodu sytuacji epidemicznej program został zawieszony do odwołania.

Euroscolę organizuje Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.
 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej na stronie Euroscoli
- etap II: zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu.

Maksymalna liczba punktów z quizu wynosi 60. Do drugiego etapu przechodzą grupy, które uzyskały minimum 50%, czyli 30 punktów. Niezależnie od konkursu można roziwązywać quiz próbny na osobnym zestawie pytań.

Kto może uczestniczyć
Uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat. Dofinansowanie otrzymuje grupa licząca 2 nauczycieli i min. 10, a maks. 24 uczniów.

Nagroda
Nagrodą w konkursie jest dofinansowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na spotkanie Euroscoli. W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. 
Na stronie Euroscoli dostępny jest quiz próbny (nie wymaga rejestracji).

Więcej informacji na stronie organizatora.
 

#aktywność #konkursy #demokracja #szkoła #nauczyciele #młodzież