Granty Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD)


researchers-night-logo-2021.jpg

Granty na organizację wydarzeń w ramach Europejskiej Nocy Naukowców

Czekamy...

Europejska Noc Naukowców to wydarzenie mające na celu przybliżenie działalności naukowców ogółowi społeczeństwa i zmotywowanie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Pokazuje różnorodność badań oraz podkreśla ich wpływ na nasze codzienne życie. ...

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD) »
stopka strony