Granty PACT Zollverein


Pact-Zollverein-Logo-1.jpg

Rezydencje Artystyczne PACT Zollverein

02.09.2020

Stypendia na pobyt w ośrodku PACT Zollverein w Niemczech i realizację własnych projektów artystycznych.... »

Fundator:  PACT Zollverein »