Granty Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


PARP_Grupa_PFR_logo-RGB-male.png

Granty na Eurogranty

Stały nabór

Granty na zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE....

Fundator:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości »
stopka strony