Granty -

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj


O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Kto może aplikować

Maturzyści/maturzystki, którzy dostali się na pierwszy rok studiów dziennych w renomowanych państwowych uczelniach wyższych w całej Polsce na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, na takich kierunkach jak np. automatyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria kwantowa i nanotechnologia.

Kwota Stypendium

Fundusz oferuje absolwentom/absolwentkom szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów informatycznych na uczelniach wymienionych powyżej, stypendia w wysokości 850 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).

Formalności aplikacyjne

Należy wypełnić formularz online.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Fundusz #Pracuj #Batory #Stypendium #Studia

stopka strony