Google - program stypendialny im. Anity Borg


Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce

Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce.Stypendium wspiera kobiety studiujące na kierunkach informatycznych. Kandydatki zostaną ocenione m.in. na podstawie osiągnięć w nauce oraz przesłanego eseju (400-600 wyrazów). Pod uwagę zostaną wzięte również umiejętności liderskie przyszłych stypendystek.

Kto może ubiegać się o stypendium
Kobiety studiujące na kierunkach związanych z informatyką i inżynierią komputerową, na ostatnim roku studiów licencjackich, na studiach magisterskich lub doktoranckich, osiągające wyróżniające się wyniki w nauce.

Procedura aplikowania
Lista wymaganych dokumentów i procedura aplikowania znajdują się na stronie organizatora.Wysokość dofinansowania
Stypendium wynosi 7000 euro lub ekwiwalent tej kwoty, przyznawane jest na rok akademicki 2020/21.

Termin składania wniosków upłynął:  Aplikacja dla kobiet-stażystów została zamknięta i otworzy się ponownie jesienią 2020 r.
Więcej informacji