Granty -

Google - stypendia dla studentów niepełnosprawnych


O stypendium mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnościami kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki.

Stypendium ma zachęcać laureatów do osiągania sukcesów w nauce i dążenia do przejęcia aktywnej roli liderów, osób godnych naśladowania w dziedzinie kreatywnej technologii. Celem stypendium jest także pomoc w likwidacji barier, które studenci napotykają na swojej drodze.

Kandydaci
Osoby chcące ubiegać się o stypendium muszą być studentami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (a także równoważnych). 

Wysokość stypendiów
Laureaci otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 7000 euro.

Więcej informacji

#wyrównywanie #technologie #stypendia #studenci

stopka strony