Granty -

Google - stypendia dla studentów niepełnosprawnych


O stypendium mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością ruchową, kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki

O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci, kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki.

Stypendium ma zachęcać laureatów do osiągania sukcesów w nauce i dążenia do przejęcia aktywnej roli liderów, osób godnych naśladowania w dziedzinie kreatywnej technologii. Celem stypendium jest także pomoc w likwidacji barier, które studenci napotykają na swojej drodze.

Kandydaci
Osoby chcące ubiegać się o stypendium muszą być w trakcie roku akademickiego 2017/18 na ostatnim roku studiów licencjackich lub w trakcie studiów magisterskich, doktoranckich (a także równoważnych). Warunkiem jest także status niepełnosprawnego studenta na jednej z europejskich lub izraelskich uczelni.

Wysokość stypendiów
Laureaci otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 7000 euro, przyznane na rok akademicki 2017/18.

Termin zgłoszeń: 1 grudnia 2017 r.
 

Więcej informacji

#wyrównywanie #technologie #stypendia #studenci