Granty -

Grant na zdrowie


II edycja programu grantowego odpowiadającego na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet przyczyniające się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki i standardów w leczeniu.

Cel

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Kto może aplikować

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zasady

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku.

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • szczegółowy harmonogram działań;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;
  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;
  • plan ewaluacji koncepcji.

Formalności aplikacyjne

WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEZY WYSYŁAĆ NA ADRES: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz Zgłoszeniowy

Manual do Formularza Zgłoszeniowego

Oświadczenie Uczestnika

Dofinansowanie

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

#zdrowie #profilaktyka #zdrowiekobiet

stopka strony