Granty -

Grant na zdrowie


20 000 zł dla NGO na projekty na rzecz zdrowia kobiet.

Cel

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Kto może aplikować

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zasady

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2024 roku.

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • szczegółowy harmonogram działań;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;
  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;
  • plan ewaluacji koncepcji.

Projekty dotyczące zdrowia kobiet i mieszczące się w obszarze ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego będą otrzymywały dodatkowy punkt premiowy.

Formalności aplikacyjne

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org w terminie do 15 grudnia 2023 roku. W wyjątkowych okolicznościach termin może zostać przedłużony.

Dofinansowanie

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje, jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

#NGO #OrganizacjePozarządowe #zdrowie #profilaktyka #zdrowiekobiet

stopka strony