Granty na potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce


Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na rzecz programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce. 

Cel

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty, które wspierają potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych. 

Kto może aplikować

O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media. Wszystkie wnioskodawcy muszą posiadać status nono-profit.

Zasady

Środki z niniejszego konkursu grantowego mogą być przeznaczone na:

  • Programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do opinii publicznej, podnoszenie świadomości, szkolenia w zakresie różnorodności i integracji itp.,
  • Budowanie potencjału organizacji pozarządowych wspierających zmarginalizowane społeczności w Polsce, poprzez szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu itp.,
  • Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób wspierających członków zmarginalizowanych społeczności i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, prawnicy, pedagodzy itp,.
  • Programy, które celebrują kulturę i/lub podnoszą świadomość na temat zmarginalizowanej społeczności.

Finansowanie nie może być wykorzystane na projekty budowlane, bieżące koszty wynagrodzeń lub projekty opieki społecznej.

Formalności aplikacyjne

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

  • Wypełniony formularz wnioskowy (prosimy nie przekraczać określonego limitu słów)
  • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
  • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

Dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 tys. dolarów.

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.  

 

#NOFO #USAPOLSKA #włączanie #inkluzywność #niepełnosprawni #uchodźcy #LGBTQI+ #mniejszości

stopka strony