Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - Step Beyond


Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej. .

 W ramach programu STEP Beyond Fundacja przyznaje granty podróżne dla artystów i pracowników kultury podróżujących w obrębie Europy i państw sąsiadujących – pomiędzy państwami UE i państwami nienależącymi do UE.

Wszystkie działania podejmowane w ramach funduszu STEP Beyond koncentrują się wokół trzech naczelnych pryncypiów:
1. Dowartościowanie ludzi poprzez kulturę i sztukę – wsparcie społeczności w celu wymiany i wzmocnienia grup słabiej reprezentowanych
2. Łączenie źródeł wiedzy – łączenie i dzielenie się wiedzą jest istotne dla budowy otwartej Europy
3. Łączenie praktyki i polityki – wspierane są projekty budujące otwartą Europę poprzez przyczynianie się do rozwoju polityki kulturalnej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i europejskim.

Uprawnieni wnioskodawcy:
- artyści lub pracownicy kultury zajmujący się dowolną dziedziną lub dyscypliną kultury lub sztuki (osoby indywidualne lub reprezentujący niezależne organizacje kulturalne lub artystyczne)
- pochodzący z Europy lub państw sąsiadujących
- w wieku poniżej 35 lat

W przypadku wyjazdów grupowych:
- maksymalna liczba osób ubiegających się o grant na podróż w tym samym celu: 3
- wnioski dla grup powinna wysyłać organizacja goszcząca
 
Z jakich państw i do jakich państw można podróżować.
Aby usprawnić działanie funduszu, obszar pan-europejski został podzielony na dwie grupy:
Grupa A
- 28 państw członkowskich UE 
- Państwa EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Grupa B
-  W Europie: państwa Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo,
Macedonia, Serbia i Czarnogóra), Białoruś, Mołdawia, Rosja, kraje Południowego Kaukazu, (Armenia,
Azerbejdżan i Gruzja), Turcja, Ukraina. 
-  W regionie śródziemnomorskim: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Terytorium
Palestyńskie, Syria, Tunezja.

W ramach STEP Beyond można otrzymać trzy typy grantów (250, 400 i 750 euro) w zależności od dystansu i średnich kosztów podróży. Wszystkie wnioski są oceniane przez zespół EFC. Wnioskodawcy otrzymują informację (poprzez e-mail) o akceptacji lub odrzuceniu wniosku w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku.

Wnioski są przyjmowane na bieżąco.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#aktywność #kultura #stypendia #młodzież

stopka strony