Granty -

Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha


Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.Dofinansowane działania:
Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania materiałów do badań w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu dokumentalnego, reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania stypendium jest wcześniejsze pozyskanie jednego z niemieckich mediów, które zgodzi się na publikację lub rozpowszechnienie przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą publicznością.

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej program zalicza: Polskę, Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Łotwę, Rosję, Białoruś, Ukrainę, Kazachstan, Gruzję, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę, Macedonię, Kosowo, Albanię, Rumunię, Mołdawię, Bułgarię.Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium Grenzgänger jest niemiecką edycją programu Fundacji Roberta Boscha. Cudzoziemcy mogą się ubiegać o stypendium, jeśli posiadają wystarczającą znajomość języka niemieckiego, by przygotować w tym języku publikację. Nie ma określonej granicy wieku osób ubiegających się o stypendium.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium obejmuje koszty związane z prowadzeniem badań (podróż, zakwaterowanie, tłumaczenia). Przyznawane są również granty, w wysokości od 2000 do 15.000 euro, w zależności od czasu trwania i wymaganego nakładu pracy przy realizacji projektu. Szczegółowe wytyczne dotyczące finansowania znajdują się na stronie programu.Termin składania wniosków:
Zgłoszenia przyjmowane są każdego roku 30 kwietnia i 31 października.Program koordynuje Literarischen Colloqium Berlin. Osobą kontaktową jest p. Aylin Rieger, e-mail: rieger@lcb.de

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe

stopka strony