Granty -

Haki na cyberataki


Program grantowy ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów dot. działań z zakresu edukacji finansowej.

Cel

Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym bezpiecznego bankowania, a także świadomości możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą się przed nimi chronić.

Zasady

Konkurs polega na wyborze najciekawszych projektów dot. działań z zakresu edukacji finansowej konsumentów na temat: 

  • ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym socjotechnika, manipulacja i jak wykorzystują ją przestępcy; phishing, vishing, fałszywe inwestycje jako typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą przestępstwa finansowego
  • bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej;
  • bezpieczne zarządzania swoimi finansami w sieci, w tym media społecznościowe i komunikatory.

Projekt musi obejmować kampanię edukacyjną w: 

a) mediach ogólnopolskich oraz w mediach społecznościowych albo 

b) mediach o zasięgu regionalnym oraz w mediach społecznościowych.

Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

Kto może aplikować

Organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające zdolność prawną takie jak fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność min. 2 lata i posiadają doświadczenie w zakresie działań edukacyjnych.

W ramach Konkursu jedna Organizacja może złożyć jeden wniosek. 

Formalności aplikacyjne

W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „Haki na cyberataki”

Dofinansowanie

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na granty wynosi: 1 200 000 złotych.

a) Kategoria I - Granty o wartości 100 tys. złotych – Wymagane jest aby kampania informacyjna miała ogólnopolski zasięg, tj. została przeprowadzona w mediach o takim zasięgu np. prasie, telewizji, stacji radiowej oraz w mediach internetowych i mediach społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów wynosi 6.

b) Kategoria II - Granty o wartości 50 tys. złotych – Wymagany jest regionalny zasięg kampanii informacyjnej, musi być ona zrealizowana w lokalnych/regionalnych mediach tj. prasie, telewizji, stacji radiowej oraz w mediach internetowych i mediach społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów wynosi 12.

Dodatkowe informacje

Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych 18 projektów, które otrzymają granty. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.santander.pl

#edukacjafinasowa #cyberataki #bezpiecznefinanse #bankowośćelektroniczna

stopka strony