Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego


Stypendia dla młodych ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy aktywnie działają na rzecz innych w swoim środowisku.

Cel

Wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-35 lat, zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz integracji i rozwoju osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Kto może aplikować

  • osoby z niepełnosprawnością
  • w wieku 18-35 lat
  • działające na rzecz innych osób z niepełnosprawnością, ich integracji społecznej i rozwoju
  • działające w ramach organizacji pozarządowej
  • działających w małych miejscowościach, do 20 tys. mieszkańców.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełniając formularz na stronie StypendiumPiotra.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć e-mailem na adres stypendiumpiotra@integracja.org następujące załączniki:

  • list polecający od osoby współpracującej z osobą aplikującą,
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia osoby aplikującej,
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność osoby aplikującej, prowadzone przez nią projekty.

Do wniosku osoba aplikująca może dołączyć również filmik, przesyłając go na adres e-mail stypendiumpiotra@integracja.org, opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Filmik może być nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd.

Dofinansowanie

Wysokość rocznego stypendium wynosi 10 000 zł.

Stypendium będzie wypłacone w dwóch transzach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem Konkursu a stypendystką/stypendystą.

Podstawą do wypłaty drugiej transzy będzie sprawozdanie cząstkowe z wykorzystania środków z pierwszej transzy.

Stypendium może być przeznaczone na dowolne wydatki wybrane przez laureatkę/laureata i przedstawione we wniosku aplikacyjnym oraz zatwierdzone przez Organizatora.

Stypendystka/Stypendysta, po upływie terminu wykorzystania przyznanego stypendium, rozlicza się z niego, składając sprawozdanie opisujące, w jaki sposób wykorzystał przyznane środki i jak to przyczyniło się do jego rozwoju.

#stypendium #osobyniepełnosprawne #wsparcie #włączeniespołęczne #aktywniliderzy

stopka strony