Granty Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)


EMCDDA-logo.png

Staże w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Stały nabór

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oferuje zaledwie kilka płatnych staży na rok. Dla zdeterminowanych pozostają staże bezpłatne lub takie, których koszty pokrywają podmioty trzecie. Rekompensatą może być miejsce stażu – siedziba Centrum mieści się w Lizbo...

Koordynator:  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) »
stopka strony