Granty Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)


cedefop logo.png

Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)

Czekamy...

Dziewięciomiesięczny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.... »

Koordynator:  Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) »