Granty Fundacja Promocji Gmin Polskich


GRANT

Konkurs grantowy Fundacji Promocji Gmin Polskich

Czekamy...

Granty dla wybranych gmin na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców... »

Koordynator:  Fundacja Promocji Gmin Polskich »