Granty Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Horizon2020.jpg

Horyzont 2020: Działania programu Maria Skłodowska-Curie

Czekamy...

Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych... »

Koordynator:  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE »
GRANT

Horyzont 2020: Granty ERC dla początkujących naukowców

Czekamy...

Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki.... »

Koordynator:  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE »