Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku LifeSkills


Konkurs dla nauczycieli innowatorów na rzecz rozwoju kompetencji XXI wieku w edukacji.

Cel

Celem Konkursu jest uwspółcześnienie edukacji formalnej, w tym zwiększenie użyteczności podstawy programowej w kontekście zmieniających się wyzwań rynkowych, społecznych oraz gospodarczych. Innowacyjne – czyli prorynkowe i prospołeczne – zastosowanie podstawy programowej jest istotnym wyzwaniem i oczekiwaną składową konkursu, a w szczególności powiązanie proponowanych treści programowych ze Sprawnościami LifeSkills.

Sprawności LifeSkills służą kształtowaniu Kompetencji XXI wieku, a są to:

  1. rozwiązywanie problemów materialnych;
  2. rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
  3. podejmowanie decyzji;
  4. współpraca i praca zespołowa;
  5. twórcza kreacja – zmiana teraźniejszości.

Zasady

W zgłoszeniu należy przysłać Zestaw zadań i Teasera.

Teaser – rozumie się przez to trzyminutowy materiał video, w którym Uczestnik przedstawi swoją wizję: edukacji kompetencyjnej; Matury Kompetencji XXI-go wieku; wskaże sposób pokonywania kluczowych barier edukacyjnych w tym zakresie. 

Zestaw zadań - rozumie się przez to zestaw składający się od 10 do 15 zadań, dedykowanych kompetencjom, które będą użyteczne w świecie przyszłości w kontekście szybko zmieniających się potrzeb rynkowych, społecznych oraz gospodarczych, z jednego lub kilku spośród przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, informatyka, przedsiębiorczość. Zestaw zadań przygotowujący do użytecznej życiowo Matury Kompetencji XXI-go wieku.

Kto może aplikować

Osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne albo będąca w trakcie ich pozyskiwania, mająca doświadczenie w zakresie kształcenia licealnego, która wyraziła wolę udziału w Konkursie.

W Konkursie nie mogą wziąć udział uczestnicy poprzednich konkursów realizowanych przez Fundację LifeSkills.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zestawu zadań i teasera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs2021@lifeskills.pl z tytułem: Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku.

Dofinansowanie

Fundacja LifeSkills ufunduje  – 3 nagrody główne dla Laureatów:

  • 10 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
  • 6 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
  • 4 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie,

oraz 9 nagród dla Wyróżnionych po 2 000,00 zł.

#matura #nauczyciele #innowatorzy #kompetencje #skills #językPolski #matematyka #biologia #chemia #informatyka #przedsiębiorczość

stopka strony