Granty -

Międzynarodowe Szkoły Letnie w Oslo


Letnie kursy dla obcokrajowców na Uniwersytecie w Oslo

Każdego lata Uniwersytet w Oslo organizuje letnie kursy dla obcokrajowców. Międzynarodowa Letnia Szkoła oferuje kursy w zakresie kultury i sztuki Norwegii, języka norweskiego, norweskiej polityki społecznej oraz rozmaitych zagadnień międzynarodowych.

Kursy są płatne, ale osoby z Polski, które spełniają określone kryteria, mogą ubiegać się o stypendia. Kursy trwają około 6 tygodni i są realizowane na dwóch poziomach: licencjackim i magisterskim.Przykładowe tematy kursów:
- Norweska literatura
- Historia Norwegii
- Gender Studies
- Prawa Człowieka
- Energia, środowisko i zrównoważony rozwój

Kto może wziąć udział:
Studenci studiów licencjackich lub magisterskich. W czasie rekrutacji pod uwagę będą brane osiągnięcia naukowe, list motywacyjny oraz znajomość języka angielskiego (najlepiej udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, np. TOEFL, IELTS.
Największe szanse na otrzymanie stypendium mają studenci, których kierunek studiów/specjalizacja/temat pracy naukowej związany jest z jednym z krajów skandynawskich.

Za udział w kursach studenci mają przyznawane punkty ECTS.Każdego roku w kursach bierze udział kilkuset studentów z kilkudziesięciu krajów, w tym z Polski.Termin aplikowania: 1 lutego 2020 roku.
Termin dotyczy także składania wniosków o stypendium. Kandydaci, którzy pokryją koszty studiów z własnych funduszy, mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły do 15 marca 2020 r. Kursy rozpoczną się w czerwcu, a zakończą w sierpniu 2020 r.

Należy wypełnić formularz dostępny online, tzw. Pre-Application na stronie szkoły. Przewodnik po procesie aplikacji znajduje się na stronie organizatora.


stopka strony