Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku


Nagroda dla wyróżniającej się młodej osoby, która zmienia Stary Kontynent na lepsze pracując na rzecz integracji i solidarności europejskiej.

Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa 
Powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie. Fundacja wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do pogłębienia procesów integracji europejskiej.

Europejski Parlament Młodzieży
Od 1991 r. Fundacja wspiera Europejski Parlament Młodzieży (EYP). Celem istnienia EYP jest promowanie wymiaru europejskiego w edukacji oraz oferowanie uczniom i studentom w wieku 16-22 lata możliwości uczestniczenia w praktycznych i budujących doświadczeniach edukacyjnych.

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku
Każdego roku Fundacja, we współpracy z Europejskim Parlamentem Młodzieży, przyznaje nagrodę dla "Młodego Europejczyka Roku". Do nagrody tej zgłaszane są osoby w wieku 18-26 lat, które działają na rzecz pluralistycznego, otwartego i solidarnego społeczeństwa lub walczą z niesprawiedliwością i wszelkimi formami dyskryminacji. Kandydaci powinni mieć znaczące rezultaty w ww. obszarach działalności i chcieć aktywnie promować swoje pomysły w przyszłości. W ramach nagrody przyznaje się kwotę w wysokości 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację i solidarność europejską


Więcej informacji na stronie organizatora.

#konkursy #stypendia #młodzież

stopka strony