Granty -

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku


Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej.

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie.

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku
Od 1991 r. Fundacja wspiera Europejski Parlament Młodzieży (EYP). Celem istnienia EYP jest promowanie wymiaru europejskiego w edukacji oraz oferowanie uczniom i studentom w wieku 16-22 lata możliwości uczestniczenia w praktycznych i budujących doświadczeniach edukacyjnych.

Każdego roku Fundacja, we współpracy z Europejskim Parlamentem Młodzieży, przyznaje nagrodę dla "Młodego Europejczyka Roku". Do nagrody tej zgłaszane są osoby w wieku 18-28 lat, które w szczególny sposób włączyły się w działalność na rzecz komunikacji i integracji europejskiej. W ramach nagrody przyznaje się kwotę w wysokości 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację europejską


Więcej informacji na stronie organizatora.

#konkursy #stypendia #młodzież