Nagroda im. Szymona Wiesenthala


Czy aktywnie udzielasz się w walkę z antysemityzmem? Lub czy znasz kogoś zaangażowanego w edukację ludzi o Holokauście i uważasz, że działania te należy docenić? Weź udział w konkursie o nagrodę im. Simona Wiesenthala!

Cel

Nagroda im. Szymona Wiesenthala ma inspirować osoby indywidualne i organizacje, by podążały jego śladem.

Kto może aplikować

W konkursie wziąć mogą udział osoby indywidualne i/lub grupy oraz inicjatywy z Austrii i spoza Austrii, które mogą zgłaszać się same lub mogą zostać zgłoszone przez inne osoby. 

Zasady

Nagroda przyznawana corocznie w postaci trzech osobnych nagród osobom i grupom jako wyróżnienie za szczególne zaangażowanie obywatelskie w przeciwdziałanie antysemityzmowi i/lub za działanie na rzecz rzetelnego informowania o Holocauście.

Kryteria:

▪ aktywne uczestnictwo w projekcie obywatelskim przeciwdziałającym antysemityzmowi;
▪ aktywne, krytyczne, intelektualne mierzenie się z antysemityzmem;
▪ szczególne zaangażowanie w upowszechnianie rzetelnej wiedzy o Holocauście i jego skutkach;
▪ zaangażowanie w akcje przeciwdziałające antysemityzmowi.  

Nagrody

Nagroda dotowana jest łączną sumą 30.000 Euro i przyznawana jest w dwóch kategoriach:
▪ zaangażowanie obywatelskie w przeciwdziałanie antysemityzmowi (7.500 Euro)
▪ zaangażowanie obywatelskie na rzecz rzetelnego informowania o Holocauście (7.500 Euro).

Ponadto przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 15.000 Euro za szczególne zaangażowanie w jedno lub oba powyższe obszary działania. 

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać online za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Załączniki należy przesyłać drogą elektroniczną. 

Zgłoszenie powinno określać, dlaczego kandydat ma być godnym odbiorcą nagrody oraz wykazywać osiągnięcia kandydata w dziedzinach określonych w Ogłoszeniu o nagrodzie.  W formularzu zgłoszeniowym kandydat musi podać wszystkie informacje wymagane przez organizatora..

Więcej informacji.

#Wiesenthal #Antysemityzm #Holokaust #Nagroda #Austria

stopka strony