Granty -

Nagrody MEDEA


Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych i profesjonalne produkcje i projekty o charakterze naukowym .

Celem Nagród MEDEA jest wspieranie innowacyjności i promocja dobrych praktyk wykorzystania mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych. Poza tym, celem jest również uznanie oraz promowanie profesjonalizmu w produkcji i projektowaniu multimedialnych materiałów naukowych. 

Od 2015 roku Nagrody MEDEA są wspierane przez Media & Learning Association.

Kategorie w 2017 roku:

Nagroda za media edukacyjne tworzone przez użytkowników

Nagroda wyróżnia najlepsze zgłoszenie złożone przez nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców, profesorów, reprezentantów organizacji edukacji podstawowej, średniej, wyższej, edukacji dorosłych, edukacji zawodowej i/lub szkoleniowej.

Nagroda za media edukacyjne wyprodukowane profesjonalnie
Nagroda zostanie przyznana najlepszemu materiałowi edukacyjnemu wyprodukowanemu przez profesjonalną firmę lub półprofesjonalną jednostkę produkcyjną, taką jak nadawca, producent lub wydawca profesjonalnych multimediów, profesjonalna firma projektująca strony internetowe, dział audiowizualny lub dział mediów w dużej instytucji, organizacje takie jak uniwersytety, oddziały rządowe, firmy, międzynarodowe instytucje i organizacje, itp.

Nagroda specjalna jury MEDEA
Sędziowie mogą przyznać nagrodę specjalną produkcji, która wyróżnia się na tle innych innowacyjnością w podejściu pedagogicznym lub projekcie technologicznym.

Uczestnicy mogą zgłaszać do 8 materiałów.

Materiały zgłaszane do konkursu musiały być opracowane po 1 stycznia 2014 r. z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji formalnej lub pozaformalnej (lub na potrzebę przeprowadzania szkoleń)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 grudnia 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w lutym 2017 zostaną wyłonieni finaliści, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w konferencji Media&Learning (5-7 kwietnia 2017). Podczas tej uroczystości ogłoszone są ostateczne wyniki konkursu.

Więcej informacji

#konkursy #technologie #media #kształcenie

stopka strony