Granty Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży


rownacszanse.jpg

Równać szanse - Małe Granty

Czekamy...

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi.... »

Koordynator:  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży »