Granty podróżne Fundacji Schwarzkopf


Do 31 maja młodzi ludzie mogą aplikować o granty na podróże po Europie finansowane przez Fundację Swarzkopf i Deutshe Bahn.

Cel:
Podróżowanie to najlepszy sposób na doświadczanie różnorodności Europy. Granty podróżne mają na celu umożliwienie młodym ludziom odkrywanie Starego  Kontynentu, przy jednoczesnej analizie bieżących problemów społecznych i politycznych. 

Ogólne zasady:
O granty mogą się ubiegać młodzi Europejczycy z państw będących w Radzie Europy- obecnie 46 państw między 18 a 27 rokiem życia, którzy nie mieli jak dotąd okazji odbywać tego rodzaju podróży. Szczególnie zachęcane do udziału są osoby z terenów wiejskich i bez wykształcenia uniwersyteckiego. Z kolei odradza się udziału tym, którzy mieli już okazję prywatnie podróżować po Europie, uczestniczyć w programach takich jak Erasmus+ czy też osobom, które planują wykorzystać przyznany grant do realizacji prywatnych celów, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.
 
Grant finansowany jest przez Fundację Swarzkopf i Deutsche Bahn. Kandydować mogą osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w dowolnym kraju Rady Europy. Grant zostaje przyznany w formie Interrail Global Pass - biletu, który umożliwia podróżowanie koleją po całej Europie w przeciągu miesiąca. Aplikuje się i podróżuje indywidualnie, nie ma biletów grupowych.

Osoby, które wygrają bilety muszą rozpocząć podróż od 30 czerwca do 30 września 2024 r.

Konkurs nie pokrywa kosztów zakwaterowania czy wyżywienia- tylko bilety Interrial.
 

Nie później niż dwa miesiące po podróży zwycięzcy zobowiązani są do przesłania raportu z podróży i zrealizowanych badań, w formie opowiadania fotograficznego z podstawowymi informacjami, serii blogów, vloga lub pisemnego raportu. 
 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres mailowy: a.altintas@schwarzkopf-stiftung.de 

#aktywność #kultura #młodzież #podróżowanie #interrail #schwarzkopf

stopka strony