Praktyki i staże w PZU


Płatne praktyki i staże w PZU, w różnych obszarach biznesu.
 

PZU poszukuje studentów i absolwentów różnych kierunków, są to głównie: ekonomia, zarządzanie, finanse, matematyka, informatyka, prawo i pokrewne.

Program oferuje 70 miejsc w różnych obszarach biznesu. Uczestnicy staży i praktyk otrzymają wsparcie: szkolenia wdrożeniowe, szkolenia rozwojowe i integrację, opiekę doświadczonego pracownika PZU oraz dedykowanej osoby z HR.

Kto może aplikować
- w przypadku praktyk: studenci co najmniej II roku studiów i absolwenci do roku po studiach;
- w przypadku staży: studenci co najmniej III roku i absolwenci do 2 lat po studiach.

Rekrutacja
Po selekcji przesłanych cv (do 30 kwietnia) i i spotkaniach z kandydatami (do 31 maja) organizator przedstawi oferty wybranym kandydatom (do 12 czerwca). W niektórych obszarach biznesu oprócz spotkań możliwe są również dodatkowe testy umiejętności analitycznych, rozwiązanie case study lub kolejne spotkanie rekrutacyjne.

Czas trwania
- praktyki: 3 miesiące (lipiec - wrzesień);
- staże: 6 miesięcy (lipiec - grudzień).

Wynagrodzenie
W obu przypadkach przewidywane jest wynagrodzenie:
- w ramach umowy o praktykę absolwencką (praktyki);
- w ramach umowy o pracę (staże).

Miejsce odbywania praktyk i staży
Oferta programu dotyczy 14 miast w Polsce (widoczne na mapie).

Jak aplikować
Należy przesłać cv w odpowiedzi na wybraną ofertę. Oferty zamieszczone są na stronie organizatora.

Więcej informacji
kariera@pzu.pl

W 2020 r., w związku z pandemią spotkania informacyjne na uczelniach w ramach targów pracy nie będą się odbywać, możliwy jest jednak dodatkowy kontakt poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram, Linkedin).
 

#praktyki #staże #pzu

stopka strony