Granty -

Praktyki w NATO


Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych możliwość odbycia  staży w swoim biurze, agencjach i oddziałach w Brukseli

Cele programu
- Umożliwienie organizacji wykorzystanie potencjału młodych absolwentów studiów i studentów,
- Umożliwienie praktykantom poznanie działania NATO,
- Dywersyfikacja zatrudnienia,
- Promocja Sojuszu w krajach stowarzyszonych.

Co oferuje NATO?
- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
- Odbycie praktyk w jednym z oddziałów NATO,
- Miesięczne stypendium w wysokości około 1000 €,
- Zwrot kosztów podróży do wysokości 1200 €.

Oprócz Kwatery Głównej NATO praktyki można odbyć w następujących Agencjach i organach NATO.

O staż mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), którzy:
- Mają ukończone co najmniej 21 lat,
- Pochodzą z państwa członkowskiego NATO,
- Ukończyli co najmniej dwa lata studiów wyższych, i rozpoczęli trzeci rok studiów,
- Biegle posługują się jednym z roboczych języków NATO (angielski lub francuski) -
znajomość drugiego języka obcego będzie atutem,
- Zatroszczą się o ubezpieczenie zdrowotne oraz dopełnienie wszelkich formalności z władzami belgijskimi.

Odbycie stażu uzależnione jest od wydania przez krajowe władze bezpieczeństwa certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.

Szczegółowe kryteria podane są przy konkretnych ofertach stażu.

Terminy staży
Staże można rozpocząć we marcu lub wrześniu następnego roku, trwają od 6 do 8 miesięcy.
 

Formalności aplikacyjne
Aplikować można na maksymalnie 5 wybranych ofert, o ile kandydat spełnia wymagania podane w zgłoszeniu. Oferty dostępne są tutaj.

 

Więcej informacji

#absolwenci #praktyki #studenci #praktyki

stopka strony