Granty -

Praktyki w NATO


Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych.

Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży w swoim biurze, agencjach i oddziałach w Brukseli. 

Cele programu
- Umożliwienie organizacji wykorzystanie potencjału młodych absolwentów studiów i studentów,
- Umożliwienie praktykantom poznanie działania NATO,
- Dywersyfikacja zatrudnienia,
- Promocja Sojuszu w krajach stowarzyszonych.

Co oferuje NATO?
- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
- Odbycie praktyk w jednym z oddziałów NATO,
- Miesięczne stypendium w wysokości około 1000 €,
- Zwrot kosztów podróży do wysokości 1200 €.

Oprócz Kwatery Głównej NATO praktyki można odbyć w następujących Agencjach i organach NATO.

O staż mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), którzy:
- Mają ukończone co najmniej 21 lat,
- Pochodzą z państwa członkowskiego NATO,
- Ukończyli co najmniej dwa lata studiów wyższych,
- Biegle posługują się jednym z roboczych języków NATO (angielski lub francuski) -
znajomość drugiego języka obcego będzie atutem,
- Zatroszczą się o ubezpieczenie zdrowotne oraz dopełnienie wszelkich formalności z władzami belgijskimi.

Odbycie stażu uzależnione jest od wydania przez krajowe władze bezpieczeństwa certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.

Terminy staży
Podania przyjmowane są wiosną i rozpatrywane w przeciągu 6-8 miesięcy. Staż można rozpocząć we marcu lub wrześniu następnego roku.

Formalności aplikacyjne
Aplikować można na maksymalnie 5 wybranych ofert, o ile kandydat spełnia wymagania podane w zgłoszeniu. Oferty dostępne są tutaj.

Więcej informacji

#absolwenci #praktyki #studenci #praktyki