Granty -

Program Młodych Specjalistów Banku Światowego


Długoterminowy program rozwoju zawodowego przeznaczony dla wykwalifikowanych osób, które chcą doskonalić się zawodowo i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.

Program realizowany jest przez trzy instytucje z Grupy Banku Światowego  (World Bank, IFC oraz MIGA).  Przeznaczony jest dla wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, specjalistów w dziedzinach istotnych dla działalności Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie, urbanistyka, zasoby naturalne, rolnictwo, zarządzanie zasobami naturalnymi i inne) w obszarach związanych z operacjami rozwoju sektora publicznego i prywatnego.

Kandydaci muszą wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju, osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz zdolnościami przywódczymi. Ceniąc różnorodność w miejscu pracy, Bank Światowy zachęca do aplikowania wykwalifikowane kobiety i mężczyzn, także osoby z niepełnosprawnościami z różnych środowisk zawodowych/ akademickich oraz z różnych kręgów kulturowych.

Wybrani młodzi specjaliści podpiszą 5-letni kontrakt i spędzą 24 miesiące odbywając zorganizowany program szkoleń i ciesząc się wieloma możliwościami oferowanymi przez Bank Światowy. Program ten jest szansą na zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i wiedzy na temat działalności i polityki Banku Światowego.

Kryteria uczestnictwa
Wymagania stawiane kandydatom to:
- obywatelstwo kraju należącego do państw członkowskich Banku Światowego;
- urodzenie najpóźniej 1 października 1988 r.;
- tytuł naukowy: doktor lub magister z odpowiednim doświadczeniem zawodowym;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- specjalizacja w dziedzinie istotnej z punktu widzenia działań Banku Światowego, IFC, MIGA (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi);
- minimum 3-letnie doświadczenie na poziomie decydenckim (np. stanowisko kierownicze) lub stopień doktora;
- doskonała znajomość jednego z języków roboczych Banku Światowego (Arabski, Chiński, Francuski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański) będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagana;

Wymagania różnią się w zależności od konkretnej oferty.

Proces rekrutacji
Co roku wielu kandydatów ubiega się o ograniczoną ilość miejsc w programie (40-50 miejsc). Należy pamiętać, że proces selekcji kandydatów trwa 7 miesięcy. Oczekuje się, że wybrani kandydaci dołączą do Banku Światowego we wrześniu roku następującego po ich aplikacji.

Kandydaci, którym zaproponowany zostanie udział w programie, mają 2 tygodnie na udzielenie ostatecznej odpowiedzi. Oferta Banku Światowego jest wiążąca tylko w bieżącym roku rekrutacji i nie może zostać przeniesiona na rok następny.

Rekrutacja na wszystkie stanowiska będzie otwarta w czerwcu. Ponowne otwarcie rekrutacji w miesiącach sierpień-wrzesień będzie dot. rekrutacji na pozostałe stanowiska z organizacji należących do Grupy Banku Światowego: IFC oraz MIGA.

Wynagrodzenie:
Dla uczestników programu przewidziane jest wynagrodzenie  w wysokości odpowiadającej ich doświadczeniu zawodowemu i edukacyjnemu.

Więcej informacji

#przedsiębiorczość #absolwenci #rozwój #zawodowy #praca #bank #światowy

stopka strony