Program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej


Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów z państw spoza Unii Europejskiej.

EUVP jest programem studyjnym przeznaczonym dla młodych liderów z państw spoza Unii europejskiej. Uczestnicy programu są zapraszani do UE by poznać jej cele i politykę, porozmawiać członkami parlamentu europejskiego i przedstawicielami europejskich instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych itp.

Program EUVP (European Union Visitors Programme) powstał w 1974 roku. Jest finansowany i administrowany wspólnie przez Europejski Parlament i Komisję Europejską. Jego celem jest lepsze zrozumienie narodów z różnych części świata.

Grant EUVP umożliwia trwającą maksymalnie pięć dni roboczych wizytę w Brukseli (i w niektórych wypadkach Luksemburgu). Cześć uczestników programu jest zapraszana do wzięcia udziału w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W takich wypadkach ich wizyta studyjna jest przedłużana do ośmiu dni roboczych. Koszty przejazdu i utrzymania pokrywa program EUVP.

W programie mogą uczestniczyć młodzi politycy, urzędnicy państwowi, przedstawiciele mediów (prasy, radia, telewizji), związków zawodowych, świata nauki itp. Uczestnicy programu powinni mieć wyższe wykształcenie i kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Program jest przeznaczony dla osób w wieku od 25 do 45 lat.

Wyboru uczestników dokonuje Komitet na podstawie listy przedłożonej przez Delegacje UE w państwach trzecich. Delegacje nominują uczestników na podstawie rekomendacji i podań złożonych przez kandydatów. Podania należy składać w odpowiednim przedstawicielstwie UE.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #demokracja #absolwenci #media #szkolenia

stopka strony