Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich


Środki na rozwój instytucjonalny think-tanków. 

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

  • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
  • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
  • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Zasady

Realizacja zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących równolegle do formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Termin realizacji działań od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kto może aplikować

Think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej opracowują lub planują rozpocząć opracowywanie badań, analiz i opinii związanych ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. 

Formalności aplikacyjne

Organizacja może złożyć jeden wniosek poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Od 100 do 200 tys. zł. Limity dla roku - od 50 do 100 tys. zł.

Budżet

Budżet programu na rok 2023 wynosi 2 000 000 zł.

#NGO #PROO #NIW #RozwójInstytucjonalny #ThinkTank

stopka strony