Granty -

Staże w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)


Płatne staże dla studentów zainteresowanych rozwojem w obszarze tłumaczeń tekstów, znaków towarowych oraz dokumentów urzędowych. 

CdT świadczy usługi translatorskie na rzecz podmiotów UE oraz klientów zewnętrznych. Jego pracownicy tłumaczą teksty, dokumenty oraz oferują doradztwo językowe w 24 językach UE. Siedziba Centrum mieści się w Luskemburgu.

Kto może aplikować

Program stażowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich oraz bardzo dobrze znają dwa języki UE.

Wynagrodzenie

Stażyści CdT otrzymują wynagrodzenie w wysokości ok. 1000 euro miesięcznie.

Formalności aplikacyjne

Informacji o aktualnych naborach szukaj na stronach CdT.

#CdT #Staż #Student #Absolwent #Możliwości

stopka strony