Granty -

Staże w Europejskim Centrum Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)


Program stażowy przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków związanych z działalnością EMSA.

Europejskie Centrum Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to niezależny urząd UE, który stoi na straży stabilności europejskiego systemu finansowego poprzez tworzenie ram funkcjonowania rynków kapitałowych oraz działania na rzecz ochrony interesów inwestorów. Zakres obowiązków stażysty zależy od departamentu, w którym odbywa staż. 

Kto może aplikować

Na staże do ESMA aplikować obywatele państw UE lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy ukończyli co najmniej studia I-go stopnia oraz świetnie znają j. angielski. 

Aktualne nabory (trwające do 31 grudnia 2021) przeznaczone są głównie dla absolwentów finansów, ekonomii, bankowości, audytu lub prawa. Ale ESMA na staże przyjmuje również absolwentów innych kierunków studiów, np. administracji, HR czy informatyki. 

Czas trwania

Od 6 do 12 miesięcy (w zależności od oferty).

Wynagrodzenie

Stażyści ESMA otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 1185.07 do 1777.60 euro (w zależności od poziomu wykształcenia).

Formalności aplikacyjne

Oferty staży są ba bieżąco publikowane na stronach agencji. Więcej informacji o zasadach odbywania staży oraz procedurze aplikacyjnej znajdziesz w zakładce “kariera”.

#ESMA #Staż #Student #Absolwent

stopka strony