Granty -

Staże w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


Program stażowy przeznaczony dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. 

OECD to organizacja międzynarodowa zrzeszająca 38 wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Naczelnym celem działalności tej instytucji jest wspieranie państw członkowskich w osiąganiu wysokich poziomów wzrostu gospodarczego. Główna siedziba OECD mieści się w Paryżu. 

Kto może aplikować

O staże w OECD starać się mogą ubiegać się obywatele państw stowarzyszonych w trakcie studiów I, II lub III stopnia. Od kandydatów wymagana jest świetna znajomość angielskiego lub francuskiego. Ze względu 
na charakter działalności, od stażystów oczekuje się również m.in. umiejętności analizy danych i pisania raportów.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie stażysty OECD wynosi 700 euro miesięcznie.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja na staże w OECD odbywa się zazwyczaj dwa razy w roku - w okolicach marca oraz sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Organizacji.

UWAGA! OECD ma również specjalny program dla absolwentów. W ramach 2-letniego kontraktu można otrzymać pensje w wysokości ok. 3500 euro oraz 16 000 euro bonusu za pomyślne ukończenie programu.

#OECD #Staż #Student #Możliwości

stopka strony