Staże w Radzie Europy


Staże w Radzie Europy, odbywające się w ramach dwóch sesji rocznie, w okresie od marca do lipca oraz od września do stycznia.

Rada Europy oferuje każdego roku oferuje młodym Europejczykom możliwość odbycia staży trwających od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy. Staże odbywają się w ramach dwóch sesji, w okresie od marca do lipca i od września do stycznia.

Zakres tematyczny praktyk
Stażyści przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy Rady oraz aktualizować stronę internetową. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stażyści będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

Uprawnieni do ubiegania się o udział w stażach:
- obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy;
- osoby znające bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana;
- osoby posiadające wyższe wykształcenie na poziomie co najmniej licencjackim;
- osoby znające specyfikę funkcjonowania Rady Europy, zakres jej prac i działań.

Jak aplikować
Za pomocą formularza online. Nie należy załączać innych dokumentów (rekomendacji itp.). Formularz aplikacyjny wypełnia się w języku angielskim lub francuskim.

Warunki i świadczenia
Stażyści otrzymują skromne wynagrodzenie (od 300 do 600 euro). Rada Europy zapewnia też podstawowe ubezpieczenie. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają sami kandydaci lub sponsorujące ich instytucje. Miesięczny koszt utrzymania w Strasburgu to ok. 800 euro.

W ciągu roku staż odbywa blisko 160 osób, co stanowi ok. 8% aplikujących.

Miejsce odbywania stażu
Oprócz Strasburga możesz aplikować o staż w jednym z biur Rady Europejskiej. Do wyboru są następujące miasta (państwa): Ankara (Turcja), Baku (Azerbejdżan), Belgrad (Serbia), Bukareszt (Rumunia), Kiszyniów (Mołdawia), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja), Podgorica (Czarnogóra), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Skopje (Macedonia), Tbilisi (Gruzja), Tirana (Albania), Wenecja (Włochy), Erewań (Armenia), Prisitina (Kosowo), Rabat (Maroko), Tunis (Tunezja). Jako miejsce docelowe aplikacji należy wybrać Office of the Directorate General of Programmes i w liście motywacyjnym uzasadnić swój wybór.

Aplikacje przesyła się do końca określonego dnia. Ze względu na duże zainteresowanie, poleca się wysłać zgłoszenie do 2 tygodni przed zamknięciem przyjmowania aplikacji.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #demokracja #praktyki

stopka strony