Staże w Radzie Europy


Niepłatne staże w Radzie Europy, odbywające się w ramach dwóch sesji rocznie, w okresie od marca do lipca oraz od września do stycznia .

Rada Europy oferuje każdego roku możliwość odbycia niepłatnych staży, trwających od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy. Staże odbywają się w ramach dwóch sesji, w okresie od marca do lipca i od września do stycznia.

Zakres tematyczny praktyk
Stażyści przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy Rady oraz aktualizować stronę internetową. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stażyści będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

Uprawnieni do ubiegania się o udział w stażach:
- obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy;
- osoby znające bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana;
- osoby posiadające wyższe wykształcenie na poziomie co najmniej licencjackim;
- osoby znające specyfikę funkcjonowania Rady Europy, zakres jej prac i działań.

Jak aplikować
Za pomocą formularza online. Nie należy załączać innych dokumentów (rekomendacji itp.). Formularz aplikacyjny wypełnia się w języku angielskim lub francuskim.

Warunki i świadczenia
Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia, ale Rada Europy zapewnia podstawowe ubezpieczenie. We Francji oznacza to zwrot średnio 80% poniesionych kosztów leczenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają sami kandydaci lub sponsorujące ich instytucje. Rada Europy radzi aplikować o zewnętrzne stypendium (nie podając jednak konkretnych propozycji). Miesięczny koszt utrzymania w Strasburgu to ok. 800 euro.

W ciągu roku staż odbywa blisko 160 osób, co stanowi ok. 8% aplikujących.

Miejsce odbywania stażu
Oprócz Strasburga możesz aplikować o staż w jednym z biur Rady Europejskiej. Do wyboru są następujące miasta (państwa): Ankara (Turcja), Baku (Azerbejdżan), Belgrad (Serbia), Bukareszt (Rumunia), Kiszyniów (Mołdawia), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja), Podgorica (Czarnogóra), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Skopje (Macedonia), Tbilisi (Gruzja), Tirana (Albania), Wenecja (Włochy), Erewań (Armenia), Prisitina (Kosowo), Rabat (Maroko), Tunis (Tunezja). Jako miejsce docelowe aplikacji należy wybrać Office of the Directorate General of Programmes i w liście motywacyjnym uzasadnić swój wybór.

Aplikacje przesyła się do końca określonego dnia. Ze względu na duże zainteresowanie, poleca się wysłać zgłoszenie do 2 tygodni przed zamknięciem przyjmowania aplikacji.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #demokracja #praktyki