Granty -

Staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym


Kilkumiesięczne, płatne lub niepłatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji monitorujących UE. Ma prawo sprawdzić pod względem finansowym każde ciało lub osobę zarządzającą lub otrzymującą fundusze wspólnotowe. Trybunał sprawdza instytucje wspólnotowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ostatecznych odbiorców pomocy wspólnotowej.

Zasady:
Trybunał Obrachunkowy organizuje staże z zakresu swojej działalności. Mogą one być płatne (1350 euro na miesiąc) lub niepłatne. Trwają maksymalnie pięć miesięcy (3, 4 lub 5 miesięcy). Ze względu na ograniczone środki przeznaczone w budżecie na ten cel, liczba płatnych staży jest ograniczona.

Kto może aplikować:
Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
 - posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (dopuszczalne są wyjątki);
 - posiadać dyplom potwierdzający ukończenie studiów licencjackich lub mieć skończyć co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
 - nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
 - biegle posługiwać się jednym z języków urzędowych UE oraz znać b. dobrze inny język UE;
 - przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zadań.

Dodatkowe informacje:
Aplikować można poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Trybunału. Terminy aplikowania:
- od 1 kwietnia do 31 maja dla staży rozpoczynających się 1 września,
- od 1 września do 31 października dla staży rozpoczynających się 1 lutego następnego roku,
- od 1 grudnia do 31 stycznia dla staży rozpoczynających się 1 maja.

Więcej informacji

#absolwenci #studenci #praktyki #staże #europejski #trybunał #obrachunkowy