Granty -

Stypendia akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Stypendia na pierwszy rok studiów dziennych dla młodzieży ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców

Celem programu jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. W programie nie ma ograniczeń co do kierunków studiów.


Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które:

a)      Ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2018 roku lub 2019 roku,
b)   W roku akademickim 2019/2020 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej [3] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,
c)     Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6miesięcy,
d)      Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2018 roku kwoty 1350 PLN netto,
e)      Posiada obywatelstwo polskie,
f)       Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
g)      Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Wysokość i czas trwania stypendium
Stypendium na rok akademicki 2019/2020 wynosi 5000 PLN i jest wypłacane co miesiąc w 10 równych ratach po 500 PLN.

Termin składania wniosków: Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny  na stronie internetowej Fundacji. Wnioski, które  nie uzyskały w systemie informatycznym Fundacji wszystkich potwierdzeń, nie będą rozpatrywane.Więcej informacji na stronie internetowej fundatora.

stopka strony