Granty -

Stypendia DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego


Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety

Cele

Stypendium zapewnia udział w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety.

Kto może ubiegać się o fundusze:

- wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów (studenci ostatniego roku studiów licencjackich muszą planować kontynuację studiów).
- osoby z dobrą znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.

Czas trwania kursów

Od trzech do czterech tygodni.


Wysokość stypendium
950 euro + ryczałt na podróż. W ramach niektórych kursów organizatorzy zapewniają zakwaterowanie. W zależności od wybranego kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech.

Wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
Wnioski należy kierować na adres:
Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Zielna 37 , 00-108 Warszawa

Termin składania wniosków:

Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie

Więcej informacji

strona Polskastopka strony