Granty -

Stypendia żeglarskie dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych


Roczne stypendia żeglarskie dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Kto może aplikować

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ośrodków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, oraz młodzież w trudnej sytuacji materialnej, spełniający następujące kryteria:

 • uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, szkoły zawodowej, szkoły wyższej
 • wiek min 10 lat.

W przypadku osób ubiegających się ponownie o stypendium, komisja weryfikuje realizację wszystkich poprzednich stypendiów, opinie instruktorów, oceny z rejsów, oraz sytuację rodzinną kandydata.

Formalności aplikacyjne

Kandydat do stypendium spełniający warunki  po otrzymaniu informacji o rekrutacji wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.oceanmarzen.org.pl

Regulamin konkursu stypendialnego.

Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji  lub Rada powołana na wniosek Zarządu.

Lista stypendystów jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Fundacja zawiadomi mailowo lub telefonicznie o przyznaniu stypendium.

Dofinansowanie

Stypendium nie jest przekazywane bezpośrednio w formie pieniężnej.

Stypendium jest przekazywane w postaci wyżywienia, opieki wychowawców i szkolenia przez instruktorów, zakwaterowania na jachtach lub w namiotach oraz opłat portowych, a także w postaci innych wydatków poniesionych przez Fundację na rzecz stypendysty.

Kwota stypendium zależna jest od rejsów i szkoleń, oraz uzależniona jest od etapu w ramach Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej, w jakich ma wziąć udział stypendysta.

 1. Maksymalna wartość przyznawanych stypendiów:
  1. etap 2 - rejs stażowy - 1 450,00 zł
  2. etap 3 - szkolenie Żeglarz Jachtowy - 2 430,00 zł
  3. etap 4 - rejs morski szkoleniowo/stażowy - 2 500,00 zł
  4. etap 4 - rejs stażowy śródlądowy - 1 450,00 zł
  5. etap 5 - szkolenie Młodszy Sternik Jachtowy/Sternik Jachtowy - 1 580,00 zł
  6. etap 6 - szkolenie Jachtowy Sternik Morski - 1 300,00 zł
  7. etap 7 - szkolenie Młodszy Instruktor Żeglarstwa - 1 490,00 zł
  8. etap 8 - szkolenie Instruktor Żeglarstwa - 1 500,00 zł
  9. etap 9 - staż morski - 2 500,00 zł
 2. Stypendium może zostać przyznane proporcjonalnie, lub procentowo, lub być kumulowane w przypadku wyższych etapów edukacji.
stopka strony