Granty -

Stypendia żeglarskie dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych


Stypendia żeglarskie dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Kto może aplikować

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i piecza zastępcza (w tym rodzinny zastępcze, rodziny zawodowe, domy dziecka, MOS-y i MOW-y, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży). 

Stypendystami mogą zostać:

  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się,
  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy wysyłać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie: https://www.kadet.oceanmarzen.org.pl/aplikuj

Dofinansowanie

Organizator pokrywa następujące koszty organizacji rejsu:
- zakwaterowanie na jachtach,
- paliwo do jachtów,
- sternika z uprawnieniami (istnieje możliwość zgłoszenia swoich sterników).

Placówka pokrywa następujące koszty:
- transport uczestników do i z portu,
- koszty wyżywienia (w tym wyżywienia sterników),
- ubezpieczenie uczestników,
- bilety wstępu do atrakcji turystycznych,
- koszty opłat portowych (placówka może wystąpić do Fundacji o pokrycie części opłat portowych, proszę taką prośbę wpisać w "Dodatkowe uwagi dotyczące wniosku:" ).  


 

stopka strony