Granty -

Stypendium im. Leopolda Ungera


Stypendium dla młodych dziennikarzy i studentów dziennikarstwa na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej.

Kryteria przyznawania stypendium
Kapituła konkursu przyznaje stypendia w oparciu o osiągnięcia dziennikarskie kandydatów, np. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

Nagrody dla wyłonionych stypendystów
5 tys. złotych na realizację tematu publicystycznego, pobyty stażowe w trzech redakcjach: w belgijskim „Le Soir” (dwutygodniowy), w „Gazecie Wyborczej” (miesięczny), w tygodniku „Polityka” (miesięczny) oraz stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Kto może aplikować
Młodzi dziennikarze i studenci dziennikarstwa poniżej 35 roku życia o udokumentowanym publikacjami doświadczeniu zawodowym, którzy zgłoszą do konkursu realizację tematu w formie publicystyki

Więcej informacji

#konkursy #stypendia #studenci #praktyki

stopka strony