Granty -

Stypendium Naukowo-Badawcze w Sekretariacie Międzynarodowym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE


Stypendia naukowo-badawcze dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie nauk politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów w krajach OBWE

Sekretariat Międzynarodowy Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE regularnie zatrudnia 8-9 studentów studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie nauk politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów w krajach OBWE w charakterze pracowników naukowych w ramach stypendium badawczego realizowanego w Kopenhadze i Wiedniu.

Zakres obowiązków
- prowadzenie badań nt. różnych projektów na rzecz Zgromadzenia i udzielania wsparcia urzędnikom i członkom personelu,
- opracowywanie raportów informacyjnych dla delegacji parlamentarnych, w tym dla misji obserwacji wyborów, oraz tych do celów oficjalnych wizyt składanych przez członków Zgromadzenia Parlamentarnego,
- pomoc w planowaniu i realizacji spotkań Zgromadzenia, współpraca z komisjami Zgromadzenia,  śledzenie prac misji terenowych OBWE oraz pomoc w opracowywaniu raportów Zgromadzenia,
- opracowywanie przemów i oświadczeń oraz artykułów nt. specjalnych projektów realizowanych przez Sekretariat Zgromadzenia,
- pomoc w codziennej pracy biurowej.

Profil kandydatów
- studenci studiów magisterskich i doktoranckich w wieku 21-26 lat z uniwersytetów w krajach OBWE,
- dobrze rozwinięte umiejętności badawcze i  w zakresie pisania tekstów oraz gruntowne przygotowanie akademickie,
- zainteresowania w zakresie polityki w regionie działalności OBWE, szczególnie w byłych krajach Związku Radzieckiego będą dodatkowym atutem,
- wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, jako że angielski jest językiem roboczym, oraz wskazana jest znajomość jednego z oficjalnych języków OBWE (francuskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego),
- umiejętność obsługi komputera jest konieczna do celów edycji tekstów i prowadzenia badań.

Warunki
Stypendium Naukowo-Badawcze oferowane jest na okres sześciu miesięcy. Zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie. Wszyscy pracownicy naukowi otrzymują stypendium w wysokości 564 euro miesięcznie, które wystarcza na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania w Kopenhadze lub Wiedniu.

Składanie zgłoszeń
O Stypendium Naukowo-Badawcze można ubiegać się dwa razy do roku:
- nabór wrzesień/październik - termin składania podań do 1 maja
- nabór luty/marzec - termin składania podań do 1 października


Zainteresowani kandydaci powinni złożyć podanie obejmujące wypełniony formularz, krótki list przewodni, curriculum vitae, wyciąg z indeksu, dwa listy z rekomendacjami oraz aktualne zdjęcie zaadresowane do:

Dana Bjerregaard
Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
E-mail: dana@oscepa.dk
OSCE Parliamentary Assembly

Więcej informacji na stronie organizatora.

#stypendia #studenci #studia

stopka strony