Uniwersytet Sukcesu


Bezpłatny program edukacyjny dla kobiet, dzięki któremu zaczynając nawet bez doświadczenia, mają szansę zdobyć swoją wymarzoną pracę w IT.

Cel

Projekt dający możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, pozwalający odnaleźć się w zdigitalizowanym i zmieniającym się świecie dający realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Kto może aplikować

W Rekrutacji mogą wziąć udział Kandydatki w wieku od 18 do 25 lat, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej/osobistej lub znajdujące się w pieczach zastępczych, tj. w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zlokalizowane na terenie wszystkich województw na terenie Polski. 

Zasady

I etap Projektu składa się z Wydarzeń z zakresu kompetencji miękkich i twardych, które będą odbywać się równocześnie w wybranych miastach w Polsce. Zakres tematyczny Wydarzeń w ramach I etapu Projektu obejmuje: 

 • budowanie pewności siebie – jak uwierzyć w siebie i pokonać negatywne nawyki;
 • jak planować swoją przyszłość, określając swoje predyspozycje;
 • podstawy prawne nowych technologii;
 • cykl spotkań z ekspertami z zakresu oraz programowania;
 • dodatkowe warsztaty kompetencyjne.

 II etap Projektu będzie polegał na indywidualnej pracy Uczestniczki z Mentorami. 

W ramach III etapu Projektu będą odbywać się bezpłatne kursy zawodowe online z obszaru nowych technologii, w której Uczestniczki mogą wziąć udział. Szczegółowa oferta kursów zostanie przedstawiona po zakończeniu I etapu Projektu. 

Wybrane Uczestniczki mogą otrzymać zaproszenie od przedstawiciela Partnera Projektu do odbycia płatnego stażu w instytucji Partnera Projektu. 

Formalności aplikacyjne

W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia do Rekrutacji konieczne jest wykonanie przez Kandydatkę poniższych czynności:

 • wypełnienie formularza;
 • przystąpienie do kursu Junior Digital Transformation Expert i zakończenie go pozytywnym wynikiem testu na poziomie minimum 80%;
 • wybrane Kandydatki zostaną zaproszone przez Organizatora na rozmowę kwalifikacyjną. Na kryteria Rekrutacji składają się: pozytywna weryfikacja ze strony Organizatora zgłoszenia Kandydatki, udział w rozmowie kwalifikacyjnej, umotywowanie chęci wzięcia udziału w Projekcie przez Kandydatkę oraz pozytywna weryfikacja ze strony Organizatora po rozmowie kwalifikacyjnej;
 • kandydatka, która pozytywnie przejdzie Rekrutację, zostanie zakwalifikowania do udziału w Projekcie;
 • do udziału w Projekcie może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 80 Kandydatek;
 • organizator poinformuje Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie drogą mailową lub telefoniczną, na adres e-mail lub nr telefonu wskazany w zgłoszeniu do Rekrutacji.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się ze stroną internetową programu oraz Regulaminem.

stopka strony