Wakacyjna AktywAKCJA


Do 15 maja placówki edukacyjne, stowarzyszenia oraz organizacje mogą składać wnioski o granty na wakacyjne (lipiec - sierpień) działania sportowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

Cel

Celami szczegółowymi Programu są: 

 • promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 • wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
 • walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;
 • wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.

Kto może aplikować

Szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Zasady

Granty zostaną przyznane na realizację wybranych Projektów, które spełniają następujące kryteria:

 • skierowane są do lokalnej społeczności;
 • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej;
 • mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji;
 • są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Granty zostaną przyznane organizacjom, które zrealizują swoje działania i mają niebanalne pomysły na ciekawy wypoczynek dla dzieci z mniejszych miast i terenów wiejskich.

Dodatkowo punktowane będą inicjatywy:

 • realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim;
 • zawierające walor edukacyjny, szczególnie związane z edukacją na tematy ekologiczne (zrównoważony rozwój);
 • realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Wnioski należy składać o granty o wartości do 5 000 zł.

#wakacyjnaaktywakcja #wakacje2022 #działaniadladzieci #fundacjapfr

stopka strony