Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej


Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier oraz wzajemne poznanie się.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. Ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Jakie działania mogą liczyć na dofinansowanie
Nie ma preferowanych tematów przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. O zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu do rozwoju kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami. Równe szanse mają wszystkie projekty na przyznanie dofinansowania, niezależnie od miejsca realizacji. Rozpatrując wniosek Komisja ocenia poziom merytoryczny wniosku, doświadczenie zawodowe wnioskodawców dla zapewnienia pomyślnej realizacji projektu oraz przewidywalny wpływ społeczny projektu.

Kwota dofinansowania
Projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 1.000 – 5.000 euro. Wkład własny musi wynosić co najmniej 10% budżetu projektu.

Kto może aplikować
Organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Każdy z każdym z uprawnionych może złożyć wspólny wniosek konkursowy: np. uczelnia z osobą fizyczną lub też np. tylko osoby fizyczne, itp.

Formalności aplikacyjne
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy  info@hunginst.pl, podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). 

#aktywność #ngo

stopka strony