Wolontariat w Niemczech - Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Freunde Waldorf)


Roczny wolontariat związany z pomocą imigrantom w placówkach na terenie Niemiec adresowany do osób powyżej 18. roku życia.

Międzynarodowy Program "Friends of Waldorf Education" oferuje udział w rocznym wolontariacie w niemieckich ośrodkach wspierających imigrantów.

Kto może zostać wolontariuszem
W wolontariacie mogą wziąć udział osoby z całego świata, które ukończyły 18 lat (nie ma limitu wieku). Wymagana jest znajomość języka niemieckiego, ewentualnie języka angielskiego. Osobom, które nie posiadają żadnego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi organizator zaleca zapoznanie się ze specyfiką tego zajęcia w kraju ojczystym.

Wolontariusz podczas pobytu w Niemczech ma zapewnione:

 • miesięczne kieszonkowe
   
 • zakwaterowanie i wyżywienie
   
 • ubezpieczenie zdrowotne
   
 • zajęcia językowe w razie konieczności
   
 • udział w seminariach podczas pobytu w Niemczech
   
 • pomoc i wsparcie organizacji Friends of Waldorf Education

Koszty podróży ponosi wolontariusz.
Wolontariat rozpoczyna się zwykle w marcu i w sierpniu i trwa 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #wyrównywanie #wolontariat

stopka strony