WzMOCnij swoje otoczenie


Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców ponad 70 gmin w różnych województwach, objętych działalnością PSE.

Założenia programu opierają się na idei budżetu partycypacyjnego. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Kto może aplikować:

 • gminy i powiaty,
 • jednostki organizacyjne gmin i powiatów,
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.
   

Projekty można zgłaszać w siedmiu kategoriach:

 • aktywność fizyczna,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • ochrona zwierząt,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie.

Wykaz działań i inicjatyw, które można zrealizować w ramach ww. kategorii znajduje się w regulaminie programu.
 

Dofinansowanie:
Granty przyznawane są do kwoty 20 000 zł netto.

Jak aplikować:

Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania Formularza Zgłoszeniowego w wersji edytowalnej w formacie doc. lub docx. oraz do wysłania go na adres mailowy projektyspoleczne@pse.pl. Po zatwierdzeniu wersji edytowalnej przez Organizatora, Uczestnik dostarczy Formularz Zgłoszeniowy w wersji finalnej z podpisami koordynatora Projektu w formacie pdf. na ten sam adres mailowy wraz z wymaganymi załącznikami.
 

W przypadku pytań kontakt z Moniką Bębnowską (monika@first-aid.com.pl, 502 053 468) i Pauliną Witek-Młynarską (paulina@first-aid.com.pl, 502 106 948).

Więcej informacji

#działanialoklane #pandemia #koronawirus #covid19 #ngo #instytucjepubliczne #grant

stopka strony