WzMOCnij swoje otoczenie


Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców ponad 70 gmin w różnych województwach, objętych działalnością PSE.

Założenia programu opierają się na idei budżetu partycypacyjnego. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Edycja 2020 obejmuje również w dużej mierze przeciwdziałanie pandemii koronawirusa - w tym obszarze granty powinny być przeznaczone na zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii (rozwiązania sanitarne w przestrzeni publicznej), dostosowanie sposobu działania i narzędzi lokalnych instytucji i organizacji w warunkach pandemii, wyposażenie okolicy w  niezbędne środki ochrony osobistej.

Kto może aplikować
Wnioski składać mogą gminy, jednostki organizacyjne gmin (szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej i in.), fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne z ponad 70 gmin z ośmiu województw, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu.

Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:
- Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem;
- Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
- Oświata;
- Środowisko;
- Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Wykaz działań i inicjatyw, które można zrealizować w ramach ww. kategorii znajduje się w regulaminie programu.

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a realizacja przyznanych grantów powinna nastąpić do końca roku.

Dofinansowanie
Granty przyznawane są do kwoty 20 000 zł netto.

Jak aplikować
Wnioski wypełnia się na formularzu zgłoszeniowo-sprawozdawczym dostępnym na stronie internetowej programu i wraz z niezbędnymi załącznikami przesyła na adres projektyspoleczne@pse.pl.

W roku 2019 dzięki grantom przyznanym przez PSE powstały m.in. szlaki rowerowe i ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zakupiono wyposażenie multimedialne umożliwiające organizację wirtualnych spacerów i wystaw, zorganizowano zajęcia z programowania czy remonty szkolnych pracowni fizyczno-chemicznych.

Budżet programu: 2 000 000 zł.

Więcej informacji

#działanialoklane #pandemia #koronawirus #covid19 #ngo #instytucjepubliczne #grant