Wzór na Unię Europejską (Model European Union)


Model European Union to szansa dla ponad 150 młodych Europejczyków na wzięcie udziału w symulacji podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w UE. Całe przedsięwzięcie odbywa się w Strasbourgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego

„Wzór na Unię Europejską”  to symulacja podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w Unii Europejskiej. Odbywa się w Parlamencie Europejskim w Sztrasburgu.

W tym czasie uczestnicy będą mieć okazję zdobycia wiedzy na temat wpływu funkcjonowania instytucji UE na rzeczywisty stan europejskiego procesu demokratycznego. Głównym celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom zapoznania się z procesem podejmowania decyzji i stanowienia prawa w Unii Europejskiej, w szczególności ze zwykłą procedurą prawodawczą, która obejmuje, na równej podstawie, zarówno Parlament Europejski jak i Radę UE. Podczas konferencji uczestnicy będą odgrywać role ministrów państw członkowskich UE, członków Parlamentu Europejskiego, lobbystów, dziennikarzy i tłumaczy.

Kto może aplikować
Młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat, ciekawi funkcjonowania instytucji europejskich oraz zainteresowani aktywnym uczestnictwem w symulacji, ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Turcji, Macedonii, Rosji, krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia), krajów południa Basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Liban, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja).

Esej
Wnioskodawcy muszą przedłożyć przemyślany i dobrze skonstruowany esej, napisany w języku angielskim, który będzie odzwierciedlać umiejętność samodzielnego myślenia i zdolności badawcze autora, a jednocześnie będzie odpowiedzią na zagadnienia określone w wytycznych konkursu.

Warunki udziału
Wybrani uczestnicy będą musieli pokryć koszty podróży do/z Sztrasburga oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 150 euro. Opłata pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu miejskiego i udziału we wszystkich wydarzeniach powiązanych z MEU. Osoby, dla których koszty te są problemem mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (do 100 euro).

Role
 Uczestnicy mogą wybrać do dwóch różnych ról z sześciu proponowanych:
– Członek Parlamentu Europejskiego (MEP)
– Minister Rady Unii Europejskiej
– Dziennikarz
– dziennikarz telewizyjny, fotoreporter
– Lobbysta
– Tłumacz (tylko jako rola pierwszego wyboru)

Można aplikować o maksymalnie dwie role (w przypadku aplikowania na dwie trzeba wskazać rolę pierwszego i drugiego wyboru i do każdej przygotować osobny list motywacyjny)

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #konkursy #demokracja #młodzież

stopka strony