Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży


Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych.

Główną częścią projektu jest młodzieżowa debata w Sejmie, ale zanim uczestnicy zasiądą w ławach poselskich, będą przeprowadzać w swoich szkołach i miejscowościach debaty na tematy związane z demokracją w szkole i funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego.

Celem projektu edukacyjnego, a tym samy rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest  zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat dotyczący danej edycji Sejmu.

Kto może wziąć udział w projekcie

Do projektu zgłaszać się mogą dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Działania
Zespoły uczniowskie mają do wykonania zadanie rekrutacyjne, które wymaga podjęcia czynności animacyjno-badawczych, przygotowania planu działań oraz jego zrealizowania. Tegoroczna edycja projektu przeznaczona jest w szczególności dla osób, które są zainteresowane podtrzymaniem i rozpowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej i narodowej. Oceniane będzie m.in. zaangażowanie, a także kreatywne myślenie. Najwyżej ocenione zespoły zostaną zakwalifikowane do sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Przed posiedzeniem Sejmu w dniu 1 czerwca odbywa się spotkanie komisji sejmowej, która w trakcie obrad opracowuje projekt uchwały sejmowej dotyczący tematu bieżącej edycji. Nad projektem uchwały będą głosować wszyscy posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, na posiedzeniu w sali plenarnej Sejmu.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

#aktywność #demokracja #szkoła #nauczyciele #współpraca #młodzież

stopka strony