Your Europe, Your Say - symulacja obrad EESC


Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą uczniowie i szkoły ponadpodstawowych z całej Europy.

Nadchodzące wydarzenie będzie poświęcone dialogom młodzieżowym na temat demokracji. Celem jest podniesienie świadomości na temat wartości demokratycznych, a jednocześnie zachęcanie do krytycznego myślenia i uczestnictwa młodzieży. Wydarzenie ma pomóc młodym ludziom zrozumieć, co oznaczają wartości europejskie i czym jest aktywne obywatelstwo w demokracji uczestniczącej.

Koszty udziału uczniów i nauczyciela (wraz z kosztami podróży i zakwaterowania) pokrywa EESC. W obradach mogą wziąć udział szkoły ze wszystkich państw UE (po jednej z każdego kraju).

Warunki udziału
Szkoły zgłaszające się do udziału muszą posiadać dostęp do internetu i aktywne konto pocztowe. Szkołę musi reprezentować trzyosobowa grupa uczniów w wieku 16/17 lat (przedostatni rok nauki oraz nauczyciel-opiekun. Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Placówki zostaną wylosowane spośród wszystkich zgłoszonych szkół. Wybrana grupa, pod opieką nauczyciela jest zobowiązana do przygotowania się do udziału (omówienia tematów itp.).

Wylosowaną szkołę odwiedzi przedstawiciel EESC, który poprowadzi spotkanie informacyjne na temat Unii Europejskiej i samego Komitetu. W spotkaniu mogą brać udział inni uczniowie i nauczyciele (także z innych szkół). Koszty przyjazdu przedstawiciela EESC pokrywa Komitet.

Miejsce:
Obrady odbędą się w dniach 23-24 marca 2023 r. w Brukseli.
 

#aktywność #demokracja #szkoła #nauczyciele #młodzież #osoby

stopka strony