Your Europe, Your Say


Udział w debacie w Brukseli i możliwość przedstawienia zaleceń, które przyczynią się do działań przedwyborczych Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

Cel

Celem projektu jest integracja młodych ludzi z Unią Europejską. W 2024 r. wydarzenie będzie poprzedzać wybory do Parlamentu UE i w założeniu zgromadzi młodych wyborców, w tym także osoby, które po raz pierwszy będą miały szansę zagłosować. Uczestnicy zostaną zaproszeni do debaty i przedstawienia zaleceń, które przyczynią się do działań przedwyborczych EESC, a także wniosą wkład w rezolucję EESC w sprawie wyborów europejskich. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie uczestników do korzystania z demokratycznego prawa do głosowania i aktywnego zachęcania do tego innych.

Kto może aplikować

Uczestnicy muszą w momencie wydarzenia mieć od 18 do 25 lat oraz:

  1. Mieszkać w jednym z 27 państw członkowskich UE i mieć prawo do głosowania w wyborach europejskich;
  2. Lub mieszkać w 8 krajach kandydujących (Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Turcja i Ukraina) lub w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawcami mogą być:    

  1. Uczniowie szkół średnich;
  2. Studenci reprezentujący uczelniane organizacje lub stowarzyszenia studenckie;
  3. Delegaci młodzieżowi działający w społeczeństwie obywatelskim, m.in. w ramach krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, krajowych komitetów społeczno-gospodarczych, parlamentów; organizacje młodzieżowe, m.in. te skupiające młodych przedsiębiorców, organizacje rzemieślnicze, pracwoników, związkowców, rolników, stowarzyszenia ekologiczne, kobiety, osoby niepełnosprawne, działaczy na rzecz praw człowieka, wolontariuszy.

Ponieważ wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim, uczestnicy muszą wykazać się jego dobrą znajomością. 

Zasady

Obrady odbędą się  6 marca 2024 r. w Brukseli w ramach Tygodnia Społeczeństwa Obywatelskiego (4-7 marca).

YEYS 2024 będzie jednodniowym wydarzeniem, podczas którego uczestnicy wezmą udział w sesjach i warsztatach pod okiem wyspecjalizowanych facylitatorów. Uczestnicy zostaną poproszeni o dokonanie oceny po wydarzeniu i mogą również zostać poproszeni o złożenie krótkich relacji (pisemnych, audiowizualnych lub w mediach społecznościowych), które zostaną później wykorzystane do celów promocyjnych. Organizatorzy przekażą podstawowe informacje i/lub dokumenty przed wydarzeniem, aby pomóc przygotować się do debat i warsztatów.

Formalności aplikacyjne

108 uczestników zostanie nominowanych lub wybranych spośród 3 kategorii:    

  1. Trzy grupy EESC spośród swoich sieci i organizacji powołają 45 uczestników: 15 z Grupy Pracodawców; 15 z grupy Pracowników; i 15 z grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego;
  2. Nominowanych zostanie 37 uczestników w następujący sposób: po jednym delegacie z każdej krajowej rady młodzieżowej (27 z państw członkowskich UE, 8 z krajów kandydujących i jeden z Wielkiej Brytanii) plus jeden z Europejskiego Forum Młodzieży (EYF);
  3. 26 uczestników zostanie wybranych w drodze otwartego naboru wniosków. Formularz zgłoszeniowy do otwartego naboru można znaleźć w serwisie EU Survey.

Dofinansowanie

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Brukseli na dwie noce, a także lot powrotny (klasa ekonomiczna) lub podróż pociągiem/autobusem między krajem zamieszkania a Brukselą. Maksymalnie pięciu uczestników wydarzenia zostanie wybranych w drodze losowania i zaproszonych do wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach Tygodnia Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczynających się 4 marca. Dla tych pięciu uczestników Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Brukseli na maksymalnie pięć nocy, a także lot powrotny lub podróż pociągiem/autobusem między krajem zamieszkania a Brukselą.

 

 

#aktywność #demokracja #szkoła #młodzież #osoby #EESC #YEYS2024

stopka strony