Your Europe, Your Say - symulacja obrad EESC


Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą szkoły gimnazjalne z całej Europy

W trakcie symulacji obrad EESC uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda proces podejmowania decyzji przez Komitet w konkretnych sprawach.

Koszty udziału uczniów i nauczyciela (wraz z kosztami podróży i zakwaterowania) pokrywa EESC. W obradach mogą wziąć udział szkoły ze wszystkich państw UE (po jednej z każdego kraju).

Warunki udziału
Szkoły zgłaszające się do udziału muszą posiadać dostęp do internetu i aktywne konto pocztowe. Szkołę musi reprezentować trzyosobowa grupa uczniów w wieku 16 lat oraz nauczyciel-opiekun. Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Placówki zostaną wylosowane spośród wszystkich zgłoszonych szkół. Wybrana grupa, pod opieką nauczyciela jest zobowiązana do przygotowania się do udziału (omówienia tematów itp.).

Wylosowaną szkołę odwiedzi przedstawiciel EESC, który poprowadzi spotkanie informacyjne na temat Unii Europejskiej i samego Komitetu. W spotkaniu mogą brać udział inni uczniowie i nauczyciele (także z innych szkół). Koszty przyjazdu przedstawiciela EESC pokrywa Komitet.

Miejsce, termin
Obrady odbędą się w Brukseli

Termin zgłoszeń:  W związku z wybuchem COVID-19 z przykrością informujemy, że YEYS 2020, zaplanowany na czwartek 19 i piątek 20 marca, został odwołany.


Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #demokracja #szkoła #nauczyciele #młodzież #osoby