2022 - rok młodych


W orędziu o stanie UE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła sztandarowe inicjatywy UE na rok 2022. Dwie z nich są skierowane bezpośrednio do młodzieży.

ALMA to nowy program, który ma ułatwić młodym Europejczykom znalezienie tymczasowego zatrudnienia w państwach członkowskich UE, a tym samym pomóc im w zdobywaniu nowych umiejętności, budowaniu relacji oraz kształtowaniu własnej tożsamości europejskiej. Młodzi ludzie szczególnie odczuli skutki kryzysu wywołanego przez pandemię i to oni najbardziej potrzebują wsparcia. 

ALMA wzmocni też inne inicjatywy skierowane do młodzieży, takie jak program wspierania mobilności EURES, przeznaczony dla osób 18+, które chcą znaleźć pracę, staż lub praktyki zawodowe w kraju UE, Islandii lub Norwegii. Druga z inicjatyw UE ma na celu nadanie politycznego priorytetu mechanizmom włączania młodych w budowanie przyszłości Europy. Temu służy ustanowienie 2022 roku Europejskim Rokiem Młodzieży. Jacques Delors zadał kiedyś pytanie: „Jak możemy budować Europę, skoro młodzież nie postrzega jej jako wspólnego projektu i nie widzi w niej własnej przyszłości?”. Europejski Rok Młodzieży ma to zmienić i zachęcić młodych do angażowania się we wspólne działania.

Projekty związane z włączaniem młodzieży w procesy decyzyjne idą w parze z konsultacjami społecznymi, które odbywają się w ramach Konferencji na temat przyszłości Europy – tu również głos młodych jest istotny. Po Brexicie UE nie ustaje bowiem w wysiłkach, by stworzyć przestrzeń do dialogu z obywatelami. Wspólna wizja projektu europejskiego i poszerzanie świadomości ludzi to zagadnienia kluczowe. 

UE już od lat wdraża mechanizmy dialogu obywatelskiego, inwestując w programy Erasmus+, DiscoverEU i Europejski Korpus Solidarności. Przejęła też inicjatywę w tworzeniu przepisów dotyczących roamingu oraz RODO, koordynuje działania służące zwalczaniu skutków pandemii oraz inicjuje walkę ze zmianami klimatycznymi. Działania UE są skuteczne, zwłaszcza w stosunku do młodych. Ale czy są wystarczające?

Młode pokolenie weszło na rynek pracy w trakcie jednej z największych recesji w najnowszej historii Europy. Stoi również przed globalnymi wyzwaniami i ma świadomość, że trzeba działać szybko. Sukces Europejskiego Roku Młodzieży będzie zatem mierzony zdolnością Komisji Europejskiej do zaangażowania młodych w działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony praw w Internecie i innych palących spraw, na które UE może mieć wpływ. 

Europejski Rok Młodzieży będzie okazją do budowania mostów, realizowania projektów i wzmacniania zaufania wśród młodych Europejczyków. Czy uda się tę okazję wykorzystać? To zależy od nas – wydarzenia w ramach Roku może organizować każdy. A im więcej osób zaangażuje się w to przedsięwzięcie, tym większe są szanse, że jego potencjał zostanie wykorzystany. 

Audrey Frith - od 2016 r. dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link, koordynującego działalność Eurodesku na poziomie europejskim. Wcześniej dyrektorka Lifelong Learning Platform i koordynatorka projektów europejskich w Ligue de l’Enseignement w Paryżu. Absolwentka Sorbony na kierunku zarządzanie projektami europejskimi. 

Tłum. Kinga Jakieła

stopka strony