Inspiracje -

Bez wody nie ma życia!


Czas dobrze to zapamiętać. Nie marnować wody – bo wkrótce może jej zabraknąć. Przypominają o tym uczniowie z Tarnogrodu

Jak nauczyć się szanować wodę i jak najlepiej ją wykorzystywać? Tego chcieli się dowiedzieć uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. M. Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. A pomóc im w tym mieli rówieśnicy z krajów partnerskich: Irlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Rumunii i Turcji. Jaką rolę odgrywa środowisko wodne w każdym z tych krajów? Czy wody jest dużo? Jakie wiążą się z nią przekonania, legendy? W jaki sposób można zmienić mentalność ludzi w każdym z państw, by bardziej cenili i szanowali wodę? Przede wszystkim polscy uczniowie chcieli się zorientować, ile wody sami zużywają. Prowadzili więc „dzienniczki wodne” każdego z domów: sprawdzali, ile litrów idzie na gotowanie, pranie, ile na kąpiele, a ile… marnuje się po prostu.

Szkoły partnerskie zademonstrowały wyniki tego eksperymentu w formie prezentacji. Przygotowano także interaktywne słowniczki: słowa związane z wodą, jej stanami skupienia, a także zwroty grzecznościowe. Uruchomiony został też eTwinning blog (twinspace) do komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami z poszczególnych szkół.

Projekt realizowany był w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"

stopka strony