Inspiracje -

Dialog w Polsce i Europie


Wolontariusze z całej Europy pracują w ośrodku dla uchodźców, pomagając im w adaptacji do nowej kultury – tak właśnie Fundacja Dialog działa na rzecz integracji oraz wzmocnienia dialogu międzynarodowego i międzykulturowego.

Głównym celem inicjatywy EVS dla Kaukazu było wsparcie integracji uchodźców w społeczności lokalnej. W projekcie uczestniczyło czworo wolontariuszy (z Austrii, Francji, Rumunii i Hiszpanii), którzy pracowali w Ośrodku dla Uchodźców Budowlani w Białymstoku. W placówce tej przebywa ok. 200 osób (w tym setka dzieci) pochodzących z Czeczenii i Ukrainy – m.in. z Krymu.

Wolontariusze pomagali organizować zajęcia dla dzieci uchodźców w przedszkolu, prowadzili też zajęcia edukacyjne, integracyjne i aktywizujące dla starszych mieszkańców ośrodka. Chodziło nie tylko o zagospodarowanie czasu wolnego, ale także o próbę zintegrowania obcokrajowców z polską i międzynarodową społecznością. – Podopiecznym ośrodka często brakuje pomysłów na ciekawe spędzanie czasu, nie mają też szans na integrację – mówi Ewelina Wasiluk, koordynatorka projektu. – Obecność zagranicznych wolontariuszy, którzy też są obcy w Polsce, ośmiela i aktywizuje młodych podopiecznych ośrodka. Daje im poczucie, że są ludzie, którym zależy na ich losie – dodaje.

Aktywność wolontariuszy nie ograniczała się do samego ośrodka dla uchodźców. W czasie pobytu w Polsce byli zapraszani przez białostockie szkoły i uczelnie do prowadzenia warsztatów międzykulturowych i zajęć poświęconych tematyce praw człowieka. W trakcie spotkań wolontariusze opowiadali także o pracy w ośrodku i o samych uchodźcach, co pozwoliło lepiej się zrozumieć i przełamać stereotypy dotyczących uchodźców. Wolontariusze organizowali też wydarzenia dla społeczności lokalnej: pikniki, przedstawienia z udziałem podopiecznych ośrodka oraz gry miejskie.

Ważną częścią projektu były tzw. działania upowszechniające. Wolontariusze prezentowali lokalnej społeczności swoje osiągnięcia i zachęcali do udziału w Wolontariacie Europejskim. W efekcie zainteresowanie projektami EVS wśród białostockiej młodzieży rośnie, a Fundacja Dialog jest traktowana jako ekspert w dziedzinie wolontariatu i pracy z uchodźcami.

Dzięki przyjazdowi do Białegostoku skorzystali również sami wolontariusze. Planując i wykonując samodzielnie odpowiedzialne zadania rozwijali swe umiejętności i zwiększali kreatywność. Zdobyli doświadczenie w nauczaniu języka ojczystego, uczyli się też języka polskiego, poznając naszą kulturę i zwyczaje.

Projekt przysłużył się do propagowania pozytywnego wizerunku innych kultur wśród młodzieży, promowania tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka, co jest szczególnie istotne w kontekście kryzysu migracyjnego na świecie. Inicjatywa pomogła zmienić nastawienie społeczności lokalnej do różnorodności kulturowej, w tym kultury i religii wyznawanej przez uchodźców z krajów kaukaskich.

Fundacja Dialog planuje kontynuację współpracy z Ośrodkiem dla Uchodźców w Białymstoku i zagranicznymi organizacjami partnerskimi. Planuje także zaproszenie nowych wolontariuszy EVS.

stopka strony